Projekti

O Projektu: Srdačni prema hrani: educiraj, planiraj i recikliraj

 

Prehrambeni otpad značajan je problem cijelom svijetu. U Europskoj uniji, najveća količina (53%) otpada hrane u lancu prehrane nastaje u kućanstvima dok prehrambeni otpad uzrokuje ekološke, društvene i ekonomske probleme, i to ne samo u zemljama u kojima nastaje, nego i u svijetu.

Rješenje problema vidimo u uključivanju svih dionika tog procesa s posebnim naglaskom na potrošače kao kreatore tržišta. Stoga je važno da se primjenjuju ciljevi održivog razvoja te smanji prehrambeni otpad. Informiranje i educiranje potrošača o navedenom problemu te poduzimanje praktičnih koraka u promjeni svijesti i navika potrošača kod planiranja prehrane, kupnje namirnica, manipulacija s ostacima hrane, pridonose p imjeni ciljeva održivog razvoja UN-a (SDG), izravno i neizravno rješavajući probleme SDG 2 (bez gladi), SDG 12 (održiva proizvodnja i potrošnja) i SDG 13 (klimatske promjene), kao i politiku EU na polju smanjenja otpada, upravljanja otpadom i razvojne suradnje. U projekt su uključeni učenici Prve gimnazije Varaždin, potrošači starije životne dobi te svi ostali potrošači kako bi stekli znanja i vještine kako smanjiti prehrambeni otpad i pridonijeti održivom razvoju i zaštiti Planete.

Trajanje projekta: 01.09.2019. – 30.04.2020.

Fotografije o provedenim aktivnostima

Informiranje i edukacija građana u prostorijama Graberje 33

Podjela informativno edukativnog materijala Kako kompostirati

 
         
Info stup Gradska tržnica Varaždin

Podjela informativno edukativnog materijala Kako kompostirati

    
Grad Ludbreg

Distribucija informativno – edukativnog materijala Kako kompostirati

 

Smanjenje prehrambenog otpada – navike kupovanja i korištenje ostataka hrane

Radionica 13.05.2020.

 

Smanjenje prehrambenog otpada i kompostiranje

Radionica 13.05.2020.

 

Radionica 3 Smanjenje prehrambenog otpada – kompostiranje

Radionica 02.06.2020.

 

Radionica 4 Navike kupovanja i korištenje ostataka hrane

Radionica 02.06.2020.

O Projektu: Srdačni prema hrani: educiraj, planiraj i recikliraj

Više se hrane baca u kućanstvima nego u restoranima i supermarketima.

Svatko od nas i svi zajedno možemo učiniti promjenu malim jednostavnim izmjenama koje možemo napraviti u svojim svakodnevnim prehrambenim navikama. Iskoristimo ostatke hrane koja ostane nakon obroka, pravilno ih uskladištimo i iskoristimo za pripremu novog obroka.

Na taj način umanjuju se troškovi kućanstva i sprječava bacanje hrane

Pogledajte recepte koje predlažamo i smanjite bacanje hrane:

PISMENOST ZA BUDUĆNOST MLADIH

Projektni partneri : CEIP, udruga Varaždinski potrošač, Gimnazija Vukovar i Gimnazija Varaždin.

Cilj projekta je razviti financijsku i medijsku pismenost mladih, podizanjem svijesti o važnosti vlastitog ponašanja i raspolaganja dobrima te stjecanje navike štednje i pametnog odlučivanja u kupovini, te prepoznavanjem kvalitetnog i istinitog medijskog sadržaja.

Provedbom projekta direktno doprinosimo implementaciji Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine u djelu koji se odnosi na unaprjeđenje postojećeg sustava formalnog obrazovanja, te pojačanje sinergije javnog i neprofitnog sektora s posebnim naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s mladima te osiguravamo uvjete za uvođenje programa kojima se promiče aktivno građanstvo, ljudska prava, kulturna različitost društvena angažiranost. Strategijom Europa 2020. nastoji se potaknuti rast koji je „pametan učinkovitijim ulaganjem u obrazovanje, istraživanje i inovacije.

Projekt financira Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta.