Što znamo o digitalnom tržištu?

Građani EU se pri upotrebi internetskih alata i usluga često suočavaju s preprekama. Funkcionalno jedinstveno digitalno tržište jamči manje prepreka i više mogućnosti: građani i poduzeća moći će slobodno trgovati i stvarati inovacije. To će moći raditi na siguran i zakonit način te uz prihvatljive troškove, što će im olakšati život.
Izvanmrežne prepreke jedinstvenom tržištu često su prisutne i u internetskom digitalnom svijetu. Na primjer, kad je riječ o internetskim uslugama tržišta su još uvijek pretežno nacionalna. Samo 7 % malih i srednjih poduzeća u EU-u prodaje u inozemstvu. To se može promijeniti uvođenjem jedinstvenog tržišta na internetu.
Do 2021. godine očekuje se da će internet trgovina iznositi više od 15 % ukupne svjetske prodaje.
No često potrošači i dalje ne mogu pristupiti korištenju digitalnog tržišta sa povjerenjem.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana prava potrošača 2018. Consumer International apelira na pristup :
Sigurnom internetu -polovica svjetskog stanovništva još uvijek je offline . U međuvremenu pojedini davatelji usluga nameću nepoštenu poslovnu praksu.
Djelovanju protiv prijevara -U 2017. godini globalna internet trgovina dosegla je 2,29 trilijuna dolara, ali gotovo 70% potrošača brine da su njihova digitalna plaćanja nesigurna. U globaliziranom svijetu, sve je teže spriječiti internet prijevare.
Boljoj zaštiti pri internet kupovini – 49% korisnika interneta nikada ne kupuju online zato što krive nedostatak povjerenja. Potrošači trebaju znati da mogu vjerovati trgovcima koji prodaju robu i usluge putem interneta i da mogu u svakom trenutku ostvariti svoja prava kao potrošača.
Neka ovogodišnji Svjetski dan prava potrošača bude prilika za rad na osiguranju na jače i učinkovitije zaštite potrošača na internetu kako bi živjeli u svijetu u kojem svatko ima pristup kvalitetnim i transparentnim uslugama na jedinistvenom digitalnom tržištu.

Priručnici za potrošače povodom obilježavanja Svjetskog dana prava potrošača
Povodom obilježavanja Svjetskog dana prava potrošača, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta priredilo je promotivne brošure koje će pomoći građanima da se upoznaju sa svojim potrošačkim pravima u područjima javnih usluga, usluga u turizmu i financijskih usluga te da se upoznaju s pravima prilkom kupovine proizvoda. Također, potrošači mogu pronaći informacije o rješavanju potrošačkih pritužbi i sporova, saznati sve o naplati duga potrošača i o zaštiti osobnih podataka, upoznati se s pravima na informacije o hrani i kvaliteti proizvoda.
Hrvatski potrošači najviše upita i prigovora šalju vezano uz materijalne nedostatke proizvoda i jamstva, općenito vezano uz usluge s naglaskom na javne usluge, a pogotovo uz usluge elektroničke komunikacije, uz nepoštenu poslovnu praksu i prodaju na daljinu. Posebno je istaknuto područje digitalnog tržišta i informacije za potrošače na internetu.
„Priručnik za potrošače“ možete pronaći OVDJE.
Priručnik „Potrošači na digitalnom tržištu“ možete pronaći OVDJE.
Potrošački vjesnik 2018

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

Varaždinski potrošać

Novosti

Što je novac i tko su potrošači

Što je novac i tko su potrošači  naučili su učenici trećih i četvrtih razreda Osnovne škole dr. Vinka Žganca u Vratišincu.

U okviru projekta  Djeca kao potrošači koji provodi Društvo potrošača Međimurja u partnerstvu s udrugom Varaždinski potrošač održana je u utorak 14. studenog edukativna radionica o pravima i obvezama djece kao potrošača.

“Djeca kao potrošači” u osnovnoj školi Sveta Marija

Radionica Djeca kao potrošači održana je u petak 17. studenog  u Osnovnoj školi Sveta Marija. Učenici trećih i četvrtih razreda OŠ Sveta Marija i PŠ  Donji Mihaljevec učili su što je novac, kako kupovati te kako planirati kupnju prehrambenih namirnica.

Učenici OŠ Nedelišće i ove godine učili o zaštiti prava potrošača

Nakon što su prošle godine naučili osnove prava potrošača,  projekt “Djeca kao potrošači” i ove je godine proveden u Osnovnoj školi Nedelišće. Kako smo tijekom dosadašnjih druženja i razgovora  s djecom uočili da većina učenika svakodnevno koristi mobilne uređaje, internet i računala, u okviru suradnje Društva potrošača Međimurja i HAKOM-a održana je edukativna radionica o sigurnosti djece u korištenju digitalnih tehnologija.