Novosti

MUKE PO OTPADU Potrebno je još puno edukacije kako bismo smanjili količinu otpada

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje da jedinice lokalne samouprave informiraju građane u vidu javnih tribina, na mrežnim stranicama i slično kako bi bili upoznati s novim odredbama zakona i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, ali i Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina koju je Gradsko vijeće donijelo na svojoj posljednjoj sjednici, a koje se odnose na miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad i ostale vrste otpada - napomenuo je Damir Habijan, predsjednik varaždinskog Gradskog vijeća i gradskog odbora HDZ-a, na javnoj tribini koju je varaždinski HDZ organizirao u četvrtak u Park Boutique Hotelu, uz sudjelovanje predstavnika tvrtke Čistoća, Sanje Keretić iz Udruge za zaštitu prava potrošača "Varaždinski potrošač" i brojnih građana.

Odvajati 50 posto

- Varaždinski HDZ smatra da odluke koje su stupile na snagu utječu na sve Varaždince i Varaždinke, ne samo u financijskom smislu, jer naravno da sve zanima koliko će iznositi računi, već utječu i na promjenu svijesti ljudi po pitanju obveze i dužnosti da počnu selektirati otpad, zbog zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Varaždin je rano počeo s primarnom selekcijom, no europska direktiva prisilila nas je da kao država krenemo to rješavati, jer ako do 2022. godine nećemo odvajati barem 50 posto otpada, plaćat ćemo ogromne penale, u prvom redu država, što bi se kasnije moglo prenijeti i na razinu gradova. Primjerice, Italija je zbog nepostupanja sukladno europskim direktivama i uredbama platila penal od 40 milijuna eura te dodatnih 42 milijuna eura svakih šest mjeseci - upozorio je Habijan.

Direktor Čistoće Davor Skroza napomenuo je da je smisao Uredbe smanjiti količinu prikupljenog miješanog komunalnog otpada za 50 posto do 2022. godine, prema nalogu EU i države, što znači da to smanjenje moraju postići građani selektiranjem otpada na kućnom pragu.

Čistoća najkasnije do 1. srpnja ima rok za osiguranje svih uvjeta za provedbu nove odluke, a najveća je novost odvojeno prikupljanje biootpada te obračun cijene usluge. Uz odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada (MKO), papira, metala, plastike i stakla, glomaznog otpada te korištenja reciklažnog dvorišta, počinje se i sa sortiranjem biootpada (biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sl.).

Građani će imati dvije opcije: prikupljanje putem spremnika ili “kućno kompostiranje”. Prikupljanje putem spremnika primjenjivalo bi se kada korisnik ne može ili ne želi kompostirati u svom dvorištu te će u tom slučaju dobiti kantu za odlaganje biootpada koju će Čistoća odvoziti jednom tjedno.

Iznosite samo pune kante!

Važno je također da će građani kante s miješanim komunalnim otpadom iznositi van tek kada budu pune. Naime, cijena će se obračunavati razmjerno količini predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika. Dakle, korisnici će kante za miješani otpad ostavljati na mjestu primopredaje isključivo dok su puni, a Čistoća će evidentirati primopredaju otpada putem RFID transpondera (čipova) ugrađenih u kante.

Cijena javne usluge sastoji se od: cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijene ugovorne kazne. Cijena minimalne javne usluge je cijena koja se plaća bez obzira stavili kantu van ili ne, jer se ona odnosi na osnovne troškove davatelja usluge kao što su troškovi nabave i održavanja opreme, prijevoza otpada do mjesta pretovara ili obrade, rada reciklažnog dvorišta, vođenja propisanih evidencija i slično. Na taj će se iznos dodati cijena koja će ovisiti o broju odvoza kante s MKO-om.

- Ako nećete imati punu kantu za odvoz, na osnovnu cijenu se ništa neće dodati. Po nekim izračunima jedna litra otpada dođe 5 lipa, što iznosi šest kuna za odvoz kante od 120 litara, koje će se plaćati uz onaj fiksni dio cijene. Ugovorna kazna odnosit će se na one građane koji neće postupati sukladno ovoj odluci - pojašnjeno je na tribini.

ili na