Novosti

Upravno vijeće ROZP o poskupljenju električne energije

Upravno vijeće ROZP izražava veliku zabrinutost zbog Odluke Vlade o podizanju cijene naknade za obnovljive izvore energije s 3,5 lipa na 10,5 lipa po KWh, posebno načinom donošenja Odluke, koja je donesena suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača čl.25. st.1 koji određuje da tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih
usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Cijeli tekst pročitajte ovdje...